Κώδικας Δεοντολογίας - Code Of Conduct

     

Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής της εταιρίας ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ είναι ένα κείμενο οδηγός που περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές, αξίες και κανόνες που αποτελούν γνώμονα της επιχειρηματικής μας δράσης.

Θέτει το πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας τόσο για την επιχείρηση μας όσο και για τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες.

Η ΑΦΟΙ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ αναγνωρίζει ότι κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του τρόπου δραστηριοποίησης του και των επιλογών του, μπορεί να συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην προαγωγή μέτρων και πολιτικών με θετικό αποτύπωμα στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον ενισχύοντας παράλληλα την βιωσιμότητα των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας.


The Code of Ethics & Business Ethics of the company HAITOGLOU SA is a guiding document that describes the fundamental principles, values and rules that guide our business.

It sets the framework and operating rules for both our business and its business partners.

HAITOGLOU BROS SA recognizes that each member of the supply chain through the way it operates and its choices, can directly or indirectly contribute to the promotion of measures and policies with a positive impact on society and the environment while enhancing the sustainability of supply chain members.


Κώδικάς Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής.pdf

Code of Conduct & Business Ethics.pdf

     

Υποβολή Αναφοράς - Breach Report

     
  ethicsmonitor@haifoods.com
     

Διαδικασία υποβολής αναφοράς

Code breach reporting procedure

     
 
 
 
Εταιρεία

Η βιομηχανία τροφίμων ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη, από την ομώνυμη προσφυγική οικογένεια και αρχικά είχε την μορφή οικοτεχνίας στο κέντρο της πόλης.

περισσότερα...

Ποιότητα

Πρωτοποριακό πρόγραμμα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), που υπερκαλύπτει τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές της βιομηχανίας τροφίμων.

περισσότερα...

Ιστορική διαδρομή

Το 1932, δημιουργείται σημαντική, για τα δεδομένα της εποχής, βιομηχανική εγκατάσταση στη οδό Δάμωνος, μεταξύ του παλαιού και του νέου σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης.

περισσότερα...

 
   
   
         
Aρχική Εταιρία Προϊόντα Συνταγές Επικοινωνία
   
Copyright 2021 Haitoglou Bros S.A.